ROMBOS

Ovaj model je dizajniran u skladu sa savremenim – modernim životom. Samu ogradu prate rombovi koji u repeticiji (ponavljanju) daju jako dinamičan izgled ograde.

Nakon dugogodišnjeg iskustva u pravljenju i dizajniranju ograda, u skladu sa zahtevima investitora, da ograde budu modernije i otvorenije, napravili smo ovaj model, kao i druge polu transparentne modele.

Romb je u geometriji četvorougao iz klase paralelograma kome su sve stranice jednakih dužina.