Bambus

Jedan od naših jedinstvenih i najpopularnijih proizvoda je BAMBUS.

Simulira prirodni izgled bambusovih stabljika, napakovanih jednu na drugu.  

Uklapa se u prirodu i odaje toplinu.

BAMBUS je vrhunski  kvalitet.